Konu: Birmanya Coğrafyası  (Okunma sayısı 136 defa)

CeeMoo

  • Kahraman Üye
  • İleti: 1200
  • Eğlence Mekanı
    • Profili Görüntüle
Birmanya Coğrafyası
« : 14 Kas 2014 23:04 »
Birmanyanın coğrafi verileri - Birmanya iklimi - Birmanya nüfusuBİRMANYA,  Güneydoğu Asya'da, Bengal Körfezi'nin doğu kıyısında bir ülkedir. Ku  zeybatıda Bangladeş ve Hindistan'la; kuzey ve doğuda Çin, Laos ve  Tayland'la komşu dur. Bu ülkelerle sınırlarını çoğunluk sık ormanlar ve  dağlar oluşturur.

 

Birmanya topraklarının yaklaşık yarısı or manlarla kaplıdır. Dağlar daha  çok kuzey-güney doğrultusunda uzun, paralel sıralar halinde uzanır.  Bunların arasından, Sittang ve Saluen ırmaklarıyla, Çindvin adlı koluyla  birlikte bütün ülkenin neredeyse dörtte üçünü sulayan büyük İravadi  Irmağı akar. İravadi Irmağı'nın 2.100 kilometrelik toplam uzunlu ğunun  yaklaşık 1.500 kilometresi i ulaşıma elverişlidir. Bu ırmak büyük bir  deltayla denize ulaşır. Bengal Körfezi'nin birçok aday la bezeli olan bu  kıyısı, kayalık olduğu için tehlikelidir.

 

Ülke doğal yapısından dolayı Yukarı ve Aşağı Birmanya'ya bölünmüştür.  Eskiden bu bölgelerde egemen olan iki ayrı krallık, 1885-1948 arasındaki  İngiliz sömürge yönetimi sırasında ortadan kalkmıştır.Aşağı Birmanya üç  büyük ırmağın alçak vadileri ile, Tenasserim adı verilen dar veuzun bir  toprak şeridini içerir.

 

Tenasserim, güneyde, kalay ve tungsten çıkartılan ve kauçuk üretilen  Malakka Yarımadası'na doğ ru uzanır. Aşırı yağış alan Aşağı Birmanya,  Yukarı Birmanya'dan çok daha nemlidir. Gelişen bir liman olan başkent  Rangun, yılda 2.540 mm yağış alır. Kentin kuzeyindeki dağlık Arakan  bölgesinin büyük bölümü 5.080 mm yağış alırken, eskiden Yukarı Bir  manya'nın başkenti olan Mandalay, yılda yalnızca 838 mm yağış alır.

 

BİRMANYAYA İLİşKİN BİLGİLER

YÜZÖLÇÜMÜ: 676.577 km2.

NÜFUS: 39.218.000 (1987).

YÖNETİM: Tek partili halk cumhuriyeti.

COÐRAFİ ÖZELLİKLER: Aşağı Birmanya'da üç büyük ır mağın; iravadi, Saluen  ve Sittang'ın geniş vadileri yer alır. Yukarı Birmanya'da ise kuru ve  açık alanlar yay gındır. Ülkenin doğu bölgesinde yüksek bir yayla  vardır.

BAşLICA ÜRÜNLER: Pirinç, şekerkamışı, sebze, kavun, karpuz, yerfıstığı, karides, tikağacı, gümüş, kalay ve tungsten.

ÖNEMLİ KENTLER: Rangun (Rangoon), Mandalay, Mul-

mein, Bassein, Pegu. EÐİTİM: 6-11 yaş arası çocuklar için zorunludur.

 

Aşağı Birmanya'da muson iklimi egemen dir. Genellikle, mayıs ortasından  kasım orta sına kadar süren muson yağmurlarından son ra, yılın geri  kalan bölümü kuru geçer. Bu bölgede, değerli tikağacının yetiştiği muson  ormanları vardır. Nüfusun yüzde 75'inin yaşa dığı İravadi ve Sittang  deltalarının zengin top rakları pirinç tarlalarıyla örtülüdür.

Yukarı Birmanya'nın merkezi çok farklıdır. Daha düz, çok daha kuru ve  açıklık olan bu bölgede susam, dan, pamuk ve yerfıstığı gibi ürünler  yetişir. Birmanya'nın II. Dünya Sava şı'nda büyük zarar gören petrol  bölgesi gü neydedir. Bu bölge Birmanya ekonomisi için bugün de önem  taşır.

 

Yağmur ormanlarında hâlâ pek çok yabanıl hayvan yaşar. Ormanlarda gibon  denilen bir tür uzun kollu maymuna rastlanır. Kaplan ve küçük bir geyik  türü olan munçak ise daha az rastlanan hayvanlardır. Birmanya'da pars ve  yaban mandası da vardır; dağlarda ayılar, ormanların çoğunda filler  yaşar. Köylerde sokak köpeklerinden geçilmez. Kırsal alanda yılanlar ve  sıtma taşıyan sivrisinekler boldur.

 

Halkın çoğunluğu ırmak kıyılarında kurul muş küçük köylerde yaşar.  Yabanıl hayvan lardan korunmak için bambu ya da ağaçtan kazıklarla  çevrelenmiş olan köy evleri de bambu ve ağaçtan yapılır.

 

Nüfusun üçte ikisi Orta Asya'dan yüzyıllar önce göçmüş olan insanların  soyundandır. Geniş, yassı yüzleriyle Moğollar'a benzerler; ama tenleri,  genellikle Çinliler'inkinden da ha koyu renklidir. Geriye kalan nüfus,  yerli kabilelerden, Hindistan ve Çin'den gelmiş insanlardan oluşur.  Halkın yüzde 70'ten çoğu Birman'dır; yüzde 15'ini de Karenler, şanlar ve  Kaçinler oluşturur. Geri kalanlar, çoğun.-lukla doğu sınırında yaşayan,  çevreden soyut lanmış dağ kabileleridir.Konuşulan dil Birmanca'dır, ama  çeşitli kabilelerin konuştuğu 100 kadar başka dil de vardır.  Birmanlar'ın yaklaşık yüzde 85'i Bu-dacı'dır; bununla birlikte, kırsal  kesimde nat adı verilen eski orman ve dağ ruhlarına tapanlar da vardır.  İngilizce'nin resmi devlet dili olduğu İngiliz sömürge yönetimi döne  mindeki gibi bugün de okullarda İngiliz ce öğretilir. Birmanlar'ın  ulusal giysisi longyi, tıpkı Endonezyalıların giydiği sarong gibi,  vücuda sarılan uzun bir kumaştır ve önden düğmeli bir ceketle birlikte  giyilir.Birmanlar iş hayvanı olarak hörgüçlü, küçük bir tür öküzden  yararlanırlar. Geniş ırmak vadilerinde, İravadi deltasında ve pi rinç  yetiştirilen bataklıklarda mandalar iş görür. Pirinç temel tarımsal  üründür ve ana besin kaynağıdır. Bir zamanlar öbür Asya ülkelerine,  özellikle Hindistan'a çok miktarda pirinç satılırdı, ama II. Dünya  Savaşı'ndan bu yana pirinç satışı düşmüştür. Öbür ürünler arasında yağı  kullanılan susam, yerfıstığı, meyve, pamuk, baklagiller, mısır,  şekerkamı şı ve ince Birmanya purosunda kullanılan tü tün sayılabilir.

 

Birmanya'nın maden kaynakları zengindir. Özellikle petrol, tungsten,  kurşun, kömür, bakır, kalay, altın, gümüş, mika, demir cev heri ve yeşim  taşı vardır. Buna karşın maden cilik az gelişmiştir. Tikağacı sanayisi  (bak. TİkaCaci) büyük önem taşır. Tikağacı ve öbür sert odunlu ağaç  türleri Birmanya'nın dış ülkelere sattığı başlıca ürünlerdir. Kerestelik  ormanlar devletin denetimi altındadır. Or manlarda, kütüklerin  taşınması ve istiflenme sinde, eğitilmiş filler çalıştırılır. Ülkede kau  çuk da üretilir.

 

Birmanya'da tarım, ormancılık ve maden cilik gelişmektedir. Çoğu Rangun  yakınların da olmak üzere, çeltik fabrikaları, ağaç ve pamuk işleme  kuruluşları, hepsinden önemlisi de petrol rafinerileri  vardır.Birmanya'da ulaşıma elverişli karayolu az dır. 1938'de işgalci  Japon ordularının yaptığı, Çin'in güneybatısındaki Kunming'den Birman  ya'nın kuzeybatısındaki Laşio'ya uzanan ve bir demiryoluyla Mandalay'a  bağlanmış olan Birmanya Karayolu, Çin'le ticareti kolaylaş tırmıştır.  Rangun ile Mandalay arasında bir ana demiryolu hattı vardır. Başka  demiryolla rı da olmakla birlikte ülkeyi Hindistan'a ya da öbür  komşularına karadan bağlayan karayolu yoktur. Birmanya'ya gelen  turistler burada bir haftadan fazla kalamazlar ve geliş gidişle rinde  özel uçak kullanamazlar.